IMG_6630

První setkání- finance

AMOS setkání první – finance

Prvním setkáním nás provedly dvě milé dámy, Zuzana a Monika. Zde je několik (jak se teď moderně říká) „AHA momentů“ z jejich přednášky:

Úvěr/půjčka seniorům nesluší aneb, když na něco nemáme, neřešme to tím, že si na to půjčíme (to platí i na půjčky, kdy zastupujeme rodinné příslušníky tj. děti, vnoučata). A pokud už si půjčíme, měli bychom mít jistotu, že budeme schopni splácet.
Čtěte. Veškeré smlouvy, které podepisujete. Nebojte se zeptat, když něčemu nerozumíte. A když tomu stále nerozumíte, ptejte se tak dlouho, dokud tomu rozumět nebudete. Nepodepisujte nic pod tlakem. Vemte si čas na rozmyšlenou a na poradu s někým, kdo problematice rozumí.
– Finální otázka. Na jednání choďte připraveni a otázky si klidně předem sepište. A na závěr se zeptejte: „je ještě něco, na co bych se měl/a zeptat??“ ať víte opravdu vše, co vědět potřebujete
Kreditní versus Debetní karta. Jakou máte v peněžence vy? Ačkoli si většina z nás myslí, že v peněžence má „kreditku“, opak je pravdou. Obvykle máme tzv debetní kartu (mnemotechnická pomůcka: debet = domaci, tedy „moje“ vlastní peníze). Kreditní karta nám obvykle poskytuje bezplatný úvěrový limit na určité, smluvně dané období (př. 45 dnů, 60 dnů), ale pokud v tomto limitu peníze bance včas nevrátíme, hrozí nám vysoké penále. Takže pozor – je to jak s ohněm – dobrý sluha, zlý pán..
Naučte se svůj PIN a min. 2 telefonní čísla. Pro svou bezpečnost se naučte zpaměti PIN ke své kartě (existuje mnoho technik – říkadlo, datum apt.), příp. si jej změňte tak, aby se Vám lépe pamatoval. A naučte se zpaměti svoje telefonní číslo (dobře to vypadá na úřadech a institucích), plus se naučte nejméně ještě jedno číslo na někoho ze svých blízkých.