Setkání druhé – právo

AMOS – setkání druhé právo

Tématem  setkání bylo právo a náš host Mgr. Monika Kořínková z AK Celetná se pokusila projít během své přednášky to nejdůležitější, co seniory zajímá. Takže níže výčet „AHA“ momentů:

  • Běžná záruční lhůta 24 měs, u potravin datum spotřeby. Pozor ale např. pokud má výrobek označení „módni obuv“ nebo „obuv v akci“ pak má záruku pouze 6 měsíců;
  • Pokud něco koupím na prodejní akci, nebo v akci a zjistím, že to nechci, nepotřebuji musím to neprodleně do 14 dnu vrátit (osobně, doporučenou poštou, kurýrem atp.) na místo určení (nestačí v tento den odeslat);
  • Každá reklamace musí byt vyřízena do 30 dnů. Do této doby nás musí výrobce nebo prodejce informovat o dalším postupu (výměna výrobku, oprava, vrácení peněz);
  • Zájezd lze reklamovat do 30 dnů.  Ale pokud je reklamace oprávněná, snažte se vše reklamovat již na místě, po návratu reklamaci neodkládejte, popisujte fakta a snažte se o slušný přístup. Osočování, ironie atp. obvykle nikam nevedou..
  • V případě, že nejste jako spotřebitel spokojen s postupem obchodníka při reklamaci, může využít ČOI (Českou obchodní inspekci),  nebo příp. např ADR, které pomáhá řešit spory mimosoudní cestou –  např. mediaci;
  • Veškeré věci, týkající se závěti a dědictví je vhodné řešit s notářem (sepsání závěti +- 4.000 Kč). Existují ale i možnosti, jak to udělat bez něj, ale můžete v tom udělat chyby, které závěť následně zneplatní;
  • U dědictví  došlo v novém Občanském zákoně k zásadní změně, daň za majetek získaný v rámci dědictví je 0%, ale pokud majetek získám darem, platím 15% darovací daň;
  • V závěti lze učinit tzv. odkazpovinnost vydat určitou věc mimo dědické řízeni. Opět, je lepší toto věc sepsat u notáře, stejně jako příp. soupis majetku;
  • Novinkou v zákoně je, že pokud se dědí, dědí se v plné výši a to i v případě dluhu, který se dědí v plné výši dluhu;
Mgr. Monika Kořínková na závěr setkání, týkající se práva dodává „ani zákon vás neochrání, pouze vaše aktivita, protože zákon chrání bdělé“.