Člen AVPO

Naše organizace,  spol. Právě teď! o.p.s. je od dubna 2018 řádným členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO) a smí používat „Značku spolehlivosti“ neziskových organizací.

 

Posláním AVPO je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru podílí se na přípravě a ovlivňuje nové zákonné normy a strategické dokumenty, které regulují fungování neziskového sektoru.

Díky členství v této prestižní asociaci můžeme používat “Značku spolehlivosti” pro neziskové organizace. Každý člen AVPO je tak součástí skupiny transparentních organizací, kterým jde o dobrou pověst neziskového sektoru v ČR.

 

Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používám pro vymezení organizací, které svojí činností přispívají k veřejnému blahu a mají proto možnost ucházet se o podporu z veřejných zdrojů i požívat určitých výhod (typicky daňových úlev). Více ZDE

 

AVPO je členem v dalších domácích i zahraničních sítích.