Poděkování 2016

Na této stránce zveřejňujeme poděkování všem našim dárcům a podporovatelům, kteří s tím vyslovili souhlas.

 

Za podporu v roce 2016 děkujeme:

 • Děkujeme společnosti Xact s.r.o. 
 • Děkujeme společnosti Activa za podporu v rámci projektu ACTIVNÍ senior
 • Děkujeme společnosti IMI Partner 
 • Děkujeme společnosti Tarsago 
 • Děkujeme Nadačnímu fondu Avast
 • Děkujeme MUDr. Josefu Štolfovi 
 • Děkujeme Ing. Petru Grycovi 
 • Děkujeme všem, kteří nás podporují pravidelnou měsíční částkou 

 

Za spolupráci v roce 2016 děkujeme:

 • Děkujeme Pontias s.r.o. (dříve Senior Help s.r.o)
 • Děkujeme Cestou zdraví v čele s PaedDr. Hanou Čechovou
 • Děkujeme BPW Praha
 • Děkujeme Slow Food 
 • Děkujeme manželům Pinkasovým za úžasné vedení dendrologických vycházek na Orlíku i v Praze a za výuku Pétanque na Senior Campech
 • Děkujeme Ing. Pavlíně Boučkové 
 • Děkujeme Petru Opelkovi
 • Děkujeme Ivaně Medkové 
 • Děkujeme všem našim instruktorům, lektorům a trenérům
 • Děkujeme účastníkům všech našich akcí za inspiraci a zpětnou vazbu

Děkujeme všem partnerům, sponzorům a dobrovolníkům za podporu v průběhu roku 2016. Moc si této podpory vážíme a moc pro nás znamená!