AMOS

Vzdělávací kurzy Akademie MOderního Seniora (AMOS). Série  na sebe navazujících vzdělávacích setkání.

Kurzy AMOSAkademie Moderního Seniora jsou kurzy věnující se orientaci seniorů v rychle se měnícím světě.

  • Formát (základní) – 5 setkání á cca. 3 hod/téma
  • Zaměřeno na praktické využití a aktuální problémy
  • Témata lze měnit dle potřeb, příp. jít v jednom z témat do hloubky

Kurzy poskytují možnost individuálních otázek a konzultací.

 

Témata aktuálně nabízených kurzů „funkční gramotnosti“ :

  • Blok Brain Jogging – trénování paměti, FIE, fyzické cvičení k propojování mozkových hemisfér a ke zlepšení reakcí, TP formou počítačového programu. Dále pak cykly zaměřené na to, jak se efektivně učit. Variabilně i Čeština pro Čechy, Nelámejte hůl nad matematikou atd.
  • Blok Zdravý životní styl – psychologie, stravování, přednášky o pohybu, zdraví, sex, umírání
  • Blok téma – Jak se průběžně připravovat na změny související se stářím – předělání bytu, info o dávkách službách pro seniory, zařízeních atd.
  • Blok Orientace – Kritické myšlení, Prokrastinace, Informace a dezinformace, Počítačová a informační bezpečnost, Bankovní aplikace, On-line nakupování, certifikáty..

 

 

 

Kurzy byly v letech 2017, 2019 a 2020 realizovány díky podpoře z prostředků hlavního města Prahy