Komunitní centrum

KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁVĚ TEĎ

Komunitní centrum Právě teď v Bedřichovské 16 na Praze 8 nabízelo mnoho aktivit, ale i jen např. prostor pro setkávání. Připravovaly se zde a organizovaly vzdělávací a aktivizační programy a kurzy, přednášky, poradenství, Nordic Walkingové procházky a různé druhy cvičení. Dále Centrum nabízelo možnosti tvořivých činností či společných aktivit pro seniory a mladou generaci (např. společné cvičení pro prarodiče s vnoučaty).

Prostředí, atmosféra, program a další činnosti, kterým se Centrum věnovalo bylo i v rukou návštěvníků (klientů), kteří jej aktivně pomáhali připravovat.

 

Centrum bylo financováno z Operační program Praha – pól růstu ČR (vyhlašovatel Magistrát hl. m. Prahy).

Projekt Komunitní centrum Právě teď, reg. číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/000131.

Provoz Centra byl ukončen  k 31.12.2018 z důvodu ukončení trvání projektu.

 

 

Adresa komunitního centra: 

KOMUNITNÍ CENTRUM PRÁVĚ TEĎ

Bedřichovská 16, 182 00 Praha 8

tel: 775 531 833

Centrum bylo otevřeno každý všední den od 10 do 17 hod., v pátek do 15 hod.

 

Webové sránky KC