Programy Erasmus

Naše organizace je pravidelným partnerem programů Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností a  je rozdělen na tři klíčové akce:

  • KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
  • KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  • KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky

z nichž naše organizace participuje na dvou z nich, programech KA1 a KA2.

 

Aktuální projekty

 

Project Acronym: CriThink

Projekt. č.: 2019-1-CZ01- KA204-061149
Project Title: Academy of Modern Senior – Critical Thinking for seniors
Doba trvání projektu: 10/2019 – 9/2021 (24 měsíců)
Celková výše grantu: 74.730 EUR (částka je určena pro všechny partnery, na celou dobu trvání projektu)

Webová stránka projektu

Právě teď! o.p.s. je vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl výměnu zkušeností a postupů dobré praxe.

Projekt má 6 partnerů:
– Právě teď! o.p.s., Česká republika
– COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C.R.L., Portugalsko
– Institut für interdisziplinäre Bildung (IBB), Rakousko
– Fundacja Pro Scientia Publica, Polsko
– Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Slovinsko
– UAB Alfa idejos ir technologijos, Litva

 

Název projektu: Vzdělávání školitelů

Projekt. č.: 2019-1-CZ01-KA104-060379
Doba trvání projektu: 6/2019 – 11/2020 (18 měsíců)
Celková výše grantu: 9.890 EUR

Právě teď! o.p.s. je koordinátorem projektu KA1 – mobilita osob, který má za cíl další vzdělávání pracovníků organizace.

 

Project Acronym: DigiAdults

Projekt. č.: 22019-1-PL01-KA204-065528
Project Title: Digital inclusion of adults – let’s learn from examples of good practices
Doba trvání projektu: 9/2019 – 5/2021 (21 měsíců)
Celková výše grantu: 55.240 EUR (částka je určena pro všechny partnery, na celou dobu trvání projektu)

Webová stránka projektu

Vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl výměnu zkušeností a postupů dobré praxe je Fundacja Edukacja i Media.

Projekt má 5 partnerů:
– Fundacja Edukacja i Media, Polsko
– Prave ted! o.p.s., Česká republika
– Biedriba “”KapNes””, Litva
– M&M Profuture Training, S.L., Španělsko
– Vienna Association of Education Volunteers, Rakousko

 

Ukončené projekty

 

Project Acronym: MemTrain

Projekt. č.: 2016-1-CZ01-KA204-023823
Project Title: Healthy ageing of older adults (age 55+) which combines physical exercise and brain training.
Doba trvání projektu: 10/2016 – 9/2018 (24 měsíců)
Celková výše grantu: 61.075 EUR (částka byla určena pro všechny partnery, na celou dobu trvání projektu)

Prave ted! o.p.s bylo vedoucím partnerem projektu KA2, který měl za cíl strategická partnerství podporující inovace.

Projekt měl 7 partnerů:
– Prave ted! o.p.s., Česká republika
– Cestou zdraví z.s., Česká republika
– Universidad Miguel Hernández de Elche, Španělsko
– Gdynia Sports Center, Polsko
– Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Slovinsko
– Athletic Association of Ireland Limited, Irsko
– UISP Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso – Sede di Ciriè, Itálie