Programy Erasmus

Naše organizace je pravidelným účastníkem a partnerem programů Erasmus+.

Erasmus+ jsou vzdělávací programy Evropské unie, který podporují spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností a  je rozdělen na tři klíčové akce:

  • KA 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
  • KA 2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
  • KA 3 – Podpora reforem vzdělávací politiky

z nichž naše organizace participuje na dvou z nich, programech KA1 a KA2.

PIC No.: 934593546 / E10164927 (Oour organization numbers for Erasmus+ funds application) in field of ADULT EDUCATION

 

Aktuální projekty

Project acronym: CAT

Projekt. č.: 2020-1-SK01-KA204-078371
Project Title: Needs of CriticAl Thinking
Doba trvání projektu: 9/2020 – 9/2023 (36měsíců)
Celková výše grantu: 141.686 EUR (částka je určena pro všechny partnery, na celou dobu trvání projektu)

Vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl výměnu zkušeností a postupů dobré praxe je organizace Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.

Projekt má 5 partnerů:

– Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Slovensko
– EduVita, Italie
– Fundacja Pro Scientia Publica, Polsko
– Nazhayat, Turecko
– Právě teď! o.p.s., ČR

 

Project name: Intergenerational Bridge: Connect to Create

Projekt. č.: 2020-1-IT02-KA204-079904
Project Title: Intergenerational Bridge: Connect to Create
Doba trvání projektu: 10/2020 – 10/2022 (24 měsíců)
Celková výše grantu: 80.190 EUR (částka je určena pro všechny partnery, na celou dobu trvání projektu)

Vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl výměnu zkušeností a postupů dobré praxe je organizace EduVita.

Projekt má 6 partnerů:
– EduVita, Italie
– Fundacja Pro Scientia Publica, Polsko
– Utena Third Age University , Litva
– Nazhayat, Turecko
– Ljudska univerza Jesenice, Slovinsko
– Právě teď! o.p.s., ČR

 

Project acronym: Senior Researchers

Projekt. č.: 2020-1-PL01-KA204-082259
Project Title: Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science
Doba trvání projektu: 12/2020 – 7/2022 (20 měsíců)
Celková výše grantu: 76.080 EUR (částka je určena pro všechny partnery, na celou dobu trvání projektu)

Vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl hledání inovací je organizace Centrum Nowoczesnosci Mlyn Wiedzy.

Projekt má 5 partnerů:

– Centrum Nowoczesnosci Mlyn Wiedzy, Polsko
– Ljudska univerza Kranj, Slovinsko
– Regionalna Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna, Polsko
– Prave ted! o.p.s., ČR
– Centre for Research and Analysis, Bulharsko

 

Ukončené projekty

Název projektu: Vzdělávání školitelů

Projekt. č.: 2019-1-CZ01-KA104-060379
Doba trvání projektu: 6/2019 – 11/2020 (18 měsíců), prodlouženo o 12 měsíců do 11/2021
Celková výše grantu: 9.890 EUR

Právě teď! o.p.s. je koordinátorem projektu KA1 – mobilita osob, který má za cíl další vzdělávání pracovníků organizace.

 

Project Acronym: CriThink

Projekt. č.: 2019-1-CZ01- KA204-061149
Project Title: Academy of Modern Senior – Critical Thinking for seniors
Doba trvání projektu: 10/2019 – 9/2021 (24 měsíců)
Celková výše grantu: 74.730 EUR (částka je určena pro všechny partnery, na celou dobu trvání projektu)

Webová stránka projektu

Právě teď! o.p.s. bylo vedoucím partnerem projektu KA2, který měl za cíl výměnu zkušeností a postupů dobré praxe.

Projekt měl 6 partnerů:
– Právě teď! o.p.s., Česká republika
– COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C.R.L., Portugalsko
– Institut für interdisziplinäre Bildung (IBB), Rakousko
– Fundacja Pro Scientia Publica, Polsko
– Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Slovinsko
– UAB Alfa idejos ir technologijos, Litva

 

Project Acronym: MemTrain

Projekt. č.: 2016-1-CZ01-KA204-023823
Project Title: Healthy ageing of older adults (age 55+) which combines physical exercise and brain training.
Doba trvání projektu: 10/2016 – 9/2018 (24 měsíců)
Celková výše grantu: 61.075 EUR (částka byla určena pro všechny partnery, na celou dobu trvání projektu)

Prave ted! o.p.s bylo vedoucím partnerem projektu KA2, který měl za cíl strategická partnerství podporující inovace.

Projekt měl 7 partnerů:
– Prave ted! o.p.s., Česká republika
– Cestou zdraví z.s., Česká republika
– Universidad Miguel Hernández de Elche, Španělsko
– Gdynia Sports Center, Polsko
– Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Slovinsko
– Athletic Association of Ireland Limited, Irsko
– UISP Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso – Sede di Ciriè, Itálie

 

Project Acronym: DigiAdults

Projekt. č.: 2019-1-PL01-KA204-065528
Project Title: Digital inclusion of adults – let’s learn from examples of good practices
Doba trvání projektu: 9/2019 – 5/2021 (21 měsíců)
Celková výše grantu: 55.240 EUR (částka je určena pro všechny partnery, na celou dobu trvání projektu)

Webová stránka projektu, Výstupy z projektu, příklady dobré praxe (anglicky)

Vedoucím partnerem projektu KA2, který měl za cíl výměnu zkušeností a postupů dobré praxe byla organizace Fundacja Edukacja i Media.

Projekt měl 5 partnerů:
– Fundacja Edukacja i Media, Polsko
– Prave ted! o.p.s., Česká republika
– Biedriba „“KapNes““, Litva
– M&M Profuture Training, S.L., Španělsko
– Vienna Association of Education Volunteers, Rakousko