Zvyšování mentální kondice a vzdělávání seniorů v době (post)covidové

Projekt „Zvyšování mentální kondice a vzdělávání seniorů v době (post)covidové“ reaguje na potřebu dlouhodobého udržování seniorů v co nejlepší fyzické a mentální kondici a  zároveň na to aby byli opět schopni zapojit se i do společenského dění a byli společností respektováni.

Smyslem projektu je seniory všestranně aktivizovat zejména teď, po traumatizujících dvou letech prožitých ve složité covidové době.  Projekt si klade za cíl nabídnout aktivním seniorům programy dle jejich potřeb a zároveň se snažit oslovit seniory, kteří jsou z různých důvodů v současnosti pasivní.

 

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV – Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Aktivity projektu:

1/ on-line trénování paměti

2/ on-line přednášky na téma duševní zdraví

3/ on-line cvičení s fyzioterapeutkou

4/ trénování paměti pomocí speciálního PC programu

5/ trénování paměti – fyzicky s trenérem paměti

6/ vzdělávání v oblasti digitální bezpečnosti

 

Aktivity jsou pro seniory bezplatné a termíny realizace jednotlivých aktivit lze nalézt v programech (na jednotlivé měsíce, nebo v prázdninovém), nebo v kalendáři akcí. Mohou se jich zúčastnit obvykle po předchozí registraci.

 

Ilustrační obrázek: PIXABAY.COM