O nás

Naše poslání

Našim posláním, tak jak jsme si vytyčili při založení naší neziskové organizace, je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a stárnutí. Tato problematika se týká každého z nás – PRÁVĚ TEĎ!

Naše vize

 • Zajišťovat a iniciovat aktivity směřující ke vzdělávání směrem k vlastnímu stáří;
 • Vzdělávání jednotlivců, firemní vzdělávání;
 • Využití moderních technologií pro účely vzdělávání;
 • Zajišťovat a iniciovat aktivity směřující k certifikaci dobrovolníků a koordinace jejich práce;
 • Poskytování odborných společenských a aktivizačních služeb;
 • Spolupráce s dalšími subjekty, spolupráce na společných projektech;
 • Mezigenerační solidarita v praxi;
 • Podpora aktivit, které si senioři připravují sami;
 • Napomáhání v lepší orientaci v měnícím se světě, motivace seniorů k ochotě porozumět a učit se novým věcem;
 • Boj proti strachům a předsudkům;

Naše služby/naše činnost (výběr)

 • Trénování paměti, neformální vzdělávání seniorů napomáhající jejich orientaci;
 • Nordic Walking, chůze, plavání, sportovní hry a jiné pohybové aktivity;
 • Počítačová gramotnost a bezpečnost práce na internetu;
 • Pořádání kulturních, společenských a sportovních událostí;
 • Programy pro firmy, vzdělávání zaměstnanců, mezigenerační solidarita;
 • Účast v mezinárodních programech (př. Erasmus+), vedení a iniciování těchto programů

 

Posláním naší organizace je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a stárnutí. Věnujeme se organizování aktivit pro aktivní seniory a aktivitám podporujícím mezigenerační dialog.