Trénujte paměť třikrát jinak i v r. 2021

Díky přispění Magistrátu hl. m. Prahy si s námi můžete vyzkoušet trénování paměti 3 x jinak.

Co to znamená? Představíme Vám 3 zcela odlišné metody trénování paměti.

 

Trénování paměti

Od čtyřicátníků, ale i některých seniorů občas slýcháme, že trénování paměti ještě nepotřebují, že to začnou řešit, až na sobě pocítí nějaké změny. To už bývá ovšem pozdě.

Uvádí se, že vývoj mozku je ukončen do 25. roku věku a od této doby můžeme profitovat z věnování se aktivitám, které přispívají k tvorbě kognitivní rezervy (rezervní mozkové kapacity), kterou jako když najdeme v případě potřeby.

Senioři si s námi letos mohou vyzkoušet 3 velmi rozdílné metody trénování paměti.

 

O jaké metody trénování paměti se jedná?

 

I. Skupinové lekce s trenérem paměti

Kurzy jsou zaměřeny na práci s kognitivními funkcemi a různými druhy paměti. Zaměřují se např. na techniky efektivního učení, mnemotechniky, myšlenkové a paměťové mapy, koncentraci, kritické myšlení, práci s informacemi . Kurzy využívají podpůrnou a motivační sílu skupiny. Cílem je posílení sebevědomí účastníků a motivace k celoživotnímu učení.

Lekce obvykle vedou lektorky Bc. Iveta Luxová, nebo Hana Dvořáková

 

II. Metoda FIE

Feursteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) pomáhá rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek. Přináší umění vytvořit si vlastní strategii při řešení úkolu a sdílení rozdílných postupů, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyb. Rozvíjí respektování jiného názoru.

Lekce vede lektorka PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

 

III. Trénování paměti pomocí PC programu

Trénovat paměť na počítači, tabletu či telefonu lze dnes mnoha způsoby. Osvědčeným specializovaným programem v českém jazyce je např. program HAPPYneuron BrainJogging, který obsahuje celkem 20 her, které se vždy po 4 zaměřují na jednu z 5-ti kognitivních funkcí.. Hry mají různou obtížnost respektující různý věk, pohlaví či dosažené vzdělání hráčů.

Lekce vede lektorka Ing. Hana Čepová

 

Kdy a kde kurzy probíhají?

Skupinové lekce s trenérem paměti

10-ti dílný kurz trénování paměti ve skupině, s lektorkou Bc. Ivetou Luxovou bude probíhat Městská knihovna v Praze, pobočka Břevnov, Bělohorská 56/1666, Praha 6, každý čtvrtek 10 – 11:30 hod. v termínu 16.9. – 25.11. (28.10. se kurz nekoná).

Kurz je bezplatný, a je určen osobám od 60 let, s trvalým bydlištěm v Praze. Maximální počet účastníků 15 osob.

Přihlašování na tel:  770 130 235 nebo osobně na pobočce Břevnov.

 

Trénování paměti metodou FIE

Feursteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) pomáhá rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek. Přináší umění vytvořit si vlastní strategii při řešení úkolu a sdílení rozdílných postupů, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyb. Rozvíjí respektování jiného názoru.

Dvanáctidílný kurz bude probíhat 2x týdně – úterý + čtvrtek 9 – 10:30 hod. (s výjimkou st. svátků)

Termíny konání: 21.9., 23.9., 30.9., 5.10., 7.10., 12.10., 14.10., 19.10., 21.10., 26.10., 2.11. a 4.11. (pozor 28.10. se kurz z důvodu státního svátku nekoná).

Místo konání: Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5 – Smíchov

Lekce vede lektorka PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

Kurz je již naplněn a není možné se do  něj registrovat.

 

Trénování paměti pomocí PC programu

Přijďte si vyzkoušet, jak trénovat paměť na počítači s program HAPPYneuron BrainJogging, který obsahuje celkem 20 her, které se vždy po 4 zaměřují na jednu z 5-ti kognitivních funkcí.

AKTUÁLNÍ PODZIMNÍ 2 KURZY:

Poslední kurzy: 20., 22., 26., 10. a 3. a 5.11. od 12 hod. a od 14:00 hod. 

Kurzy budou probíhat ve školícím centru na Praze 10.

Termíny konání kurzu: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10. a 1.11. od 12 hod. a od 13:30 hod. 

Kurzy budou probíhat v prostorách Městské knihovny Praha, pob. Korunní, adresa: Korunní 2160/68, Praha 10

Maximální kapacita kurzu je 8 osob. Na místě bude mít každý účastník k dispozici vlastní PC s programem.

REGISTRACE UKONČENY

 

LETNÍ KURZ:

Místo konání: Kongresové centrum Praha (Palác kultury), Praha 4, u metra “C” Vyšehrad. Kurz proběhne v zasedací místnosti AVPO ČR, účastníci obdrží potřebné  instrukce před zahájením kurzu.

Termíny konání I. KURZ:  15.7., 19.7., 22.7., 26.7. a 29.7 vždy od 14 hod. REGISTRACE BYLA UKONČENA

 

Máte-li zájem o účast v tomto kurzu, napište nám a my vás upozorníme, až vypíšeme nové termíny.

 

Na kurz je potřeba se registrovat. Kurz je určen pouze občanům s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy. Počet míst je omezen.

Účastníkům budou na kurzu zapůjčeny  pracovní notebooky.

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s nákazou COVID-19, prosíme o dodržování všech Vládou  a Ministerstvem zdravotnictví vydaných hygienických doporučení.

Doporučujeme provádět hygienu rukou, příp. na kurzy nosit ústenku/roušku. Na místě lekcí bude k dispozici desinfekce.
V případě, že máte jakékoli respirační onemocnění, nebo se necítíte dobře, lekci prosím vynechejte až do doby, než budete plně zdrávi.
Děkujeme za pochopení.

KURZY POŘÁDÁ

 

Právě teď o.p.s.
Kurzy jsou spolufinancovány z prostředků hl. m. Prahy.