Poděkování 2014

Na této stránce zveřejňujeme poděkování všem našim dárcům a podporovatelům, kteří s tím vyslovili souhlas.

 

Za podporu v roce 2014 děkujeme:

 • 014

  • Děkujeme společnosti DELL Česká republika při realizaci společenských aktivit v roce 2014.
  • Děkujeme společnosti  empira one při realizaci společenských aktivit v roce 2014.
  • Děkujeme Senior Help s.r.o. za dlouhodobou spolupráci při realizaci Nordic Walking výletů a Senior Campů.
  • Děkujeme Cestě ke zdraví Kladno z.s. v čele s PaeDr. Hanou Čechovou s kterou jsme navázali úzkou a stále se rozšiřující spolupráci při přípravě konceptu “Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo” a Senior Campů.
  • Děkujeme za skvělou spolupráci generálním partnerům akce Záříme aneb Akčně Mezigeneračně – Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a Agentuře Xact.
  • Poděkování patří i všem dalším partnerům akce Záříme aneb Akčně Mezigeneračně.
  • Velké díky směřuje i ke všem dobrovolníkům, kteří pracovali na přípravě akce (např. Kateřina Petrů a její opět skvělý plakát), i při samotné realizaci, kde bychom se neobešli bez pomoci Dagmar Sehnalové, Ireny Valešové a dalších.
  • Děkujeme všem donátorům, kteří podpořili Senior Camp na Orlíku pořádaný ve spolupráci se spolkem Cesta ke zdraví Kladno.
  • Poděkování patří Nadačnímu fondu Avast, Nadaci Charty77, Dellu a Intelu.  Poděkování patří rovněž dobrovolnici Ivaně Medkové, která na Campu pořídila skvělé fotky.
  • Děkujeme spolecnosti Tarsago za darování 150ks knih na téma Zdravý životní styl a trénování paměti
  • Děkujeme Alici Jehličkové, Marcele Pivoňkové, Ivaně Medkové, Růženě Heltové, Haně Mullerové, Hedvice Kunrtové a Veronice Chravátové za dobrovolnickou činnost při prezentaci Právě teď! o.p.s. na akci Konference úspěšných žen
  • Děkujeme společnosti Albi za poskytnutí věcného daru ve formě her
  • Děkujeme Nadaci Preciosa za poskytnutí věcného daru ve formě korálků
  • Děkujeme Kateřině Petrů za vytvoření loga Právě teď! o.p.s. www.designkp.cz
  • Děkujeme Holkám v pohybu za pomoc při zajišťování sportovních akcí pro seniory (nordic walking)  www.holkyvpohybu.cz
  • Děkujeme Petrovi Opelkovi ( www.hdwallpapers.eu) za realizaci internetových stránek
  • Děkujeme všem, kteří podpořili první ročník akce ZáříME – akce pro všechny generace

Děkujeme všem partnerům, sponzorům a dobrovolníkům za podporu v průběhu roku 2014. Moc si této podpory vážíme a moc pro nás znamená!