Sebeobrana pro seniory

Sebeobrana pro seniory má smysl a není jen o fyzických dovednostech.

Starší lidé jsou často terčem násilí kvůli své zranitelnosti.

 

15.6. jsme si připomněli den proti násilí na seniorech.  Jako společnost máme povinnost seniory chránit a poskytnout jim nástroje a informace, které potřebují ke své obraně.

 Jak se tedy mohou bránit ti, kteří patří k těm nejzranitelnějším a jsou často terčem tzv. předsudečného násilí? Jak se seniory o aktuálních nebezpečích mluvit?  Jaké typy nebezpečí seniorům hrozí?  A co fyzická obrana, mají vůbec šanci se bránit?

 

Praktický nácvik úderu hrotem dlaně během workshopu

Děkujeme organizaci Právě teď za možnost předvést seniorům koncept Empowerment Self Defense, v češtině známý jako Sebeobrana pro všechny, v rámci workshopu pořádaného 7.6. v Magenta Experience Centru v T-Mobile.

Sebeobrana pro všechny jde daleko nad rámec fyzické obrany. Cílem tohoto přístupu je posílení kompetencí jednotlivce tak, aby mohl vést co možná nejvíce plnohodnotný a naplněný život.  Nedílnou součástí tohoto přístupu je tedy posílení komunikačních dovedností.

Koncept vychází z pěti principů:

  1. Mysli – posiluj intuici, vnímej okolí, nauč se vnímat své hranice.
  2. Zakřič – sděluj své pocity a potřeby, v případě nebezpečí efektivně přivolej pomoc.
  3. Utíkej – vyhraný boj je i takový, ke kterému nedošlo.
  4. Bojuj – Využívej slabých míst protivníka a silných míst vlastního těla.
  5. Sdílej – Nepříjemné zážitky si nenech pro sebe, vyhledej odbornou pomoc.

 

První zásadou Sebeobrany pro všechny je princip Mysli (Think). Zahrnuje nejen prevenci, využívání intuice, posílení sebevědomého postoje, ale i seznámení se s aktuálními statistikami o násilí.  Všeobecně platí, že ačkoliv se obáváme nebezpečí hrozícího od neznámých lidí na ulici, v realitě nám daleko častěji ublíží někdo, koho známe dobře.  Všichni víme, že agresivita v důsledku pandemie, války na Ukrajině a ekonomické krize narůstá. I ve veřejných hromadných dopravních prostředcích a senioři jsou častým cílem útoku.  Záměrně nepíšeme obětí, protože ne každý cíl se stane obětí.  Je dokázáno, že vhodná forma obrany může odradit více než 80 % útočníků.  Aktuálně se na seniory zaměřují různé podvodníci, kteří se z nich snaží dostat přístup k citlivým údajům, a tak je obrat o úspory a majetek. Je důležité o všech trendech mluvit a zároveň zdůrazňovat postoj, že za násilí či agresi může vždy a pouze agresor. Skutečnost, že oběti jsou často vykresleny tak, že si za neštěstí mohou samy, ať už důvěřivým chováním nebo nevhodným oblečením (což často slýcháváme zejména o mladých dívkách), přispívá k tzv. sekundární viktimizaci a následně i neochotě postižených o svém poškození mluvit.

V rámci prevence je důležité i vnímání okolí a prostředí. Mějte zmapovanou cestu i z hlediska toho, kam se případně můžete obrátit na pomoc.  Tam, kde je světlo či tam, kde jsou i kamery, je zpravidla i větší bezpečí.  Někdy se vyplatí zvolit cestu delší, ale bezpečnější.

 

Agrese není jen heslo ve slovníku.  Odehrává se v mnoha podobách, v mnoha formách.  Často začíná u slovní agrese.  A nemusí to být pouze útočná forma komunikace, může jít i o formu odseknutí, nedostatečného vysvětlení, netrpělivosti s porozuměním. Proto je druhou zásadou Sebeobrany pro všechny princip Zakřič. Není to jen o křičení.  Křik pomáhá, ať už jako obrana proti paralýze, což je častá reakce na stresový podnět.  Může přivolat ostatní. Díky křiku se nám do těla dostává adrenalin, který pomáhá v aktivní obraně. Agresorovi dokážeme, že nejsme tak snadnou obětí.

Nerovnou či nerovnocennou komunikaci mohou senioři zažívat i v případě jednání s autoritami v podobě úřadů, lékařů či pečovatelů. Nácvik tzv. komunikační formulace, který vychází z popsání situace, popsání emocí a následně popsání toho, co by měl dotyčný udělat, je proto součástí workshopu.  Tato formulace není eskalující a velmi často protistranu vede k pochopení skutečného problému.  Jak to souvisí se sebeobranou a zdravím?  Velmi jednoduše. Pokud si umím dobře vymezit své hranice v každodenních situacích, mám daleko větší pravděpodobnost, že se ubráním i případnému agresorovi.  Momenty, kdy senioři nedůvěřují lékařům, nesvěřují se se špatnými zkušenostmi s léčbou, nedodržují medikaci či věří pochybným neověřeným či nevědeckým zdrojům informací, je v důsledku mohou stát zdraví i zhoršující se kvalitu života.  Stejně tak jako momenty, kdy si nedokážou například na úřadech říct o pomoc, kterou potřebují.

 

Princip Utíkej není pouze o fyzickém útěku.  Je často o deeskalaci konfliktu, o tom, kdy je dobré bojovat (když jde o život) a kdy je možné ustoupit.  Proto většina odborníků na sebeobranu nedoporučuje aktivní obranu v případě obrany kabelky, peněženky či mobilu.

 

Princip Bojuj vychází z fyzických předpokladů každého jednotlivce.  V případě seniorů se učí pro zvýšení jejich pocitu sebevědomí, který souvisí potom s jejich celkovým vystupováním na veřejnosti.  Je dokázáno, že agresoři si záměrně vybírají typologicky „slabé cíle“.  Zakladatelka hnutí Empowerment Self Defense, Yudit Sidikman říká, že metoda ESD je pro každého a pro každé tělo. Každý se může naučit bránit, jen na to každý půjde jinak.

 

A v neposlední řadě je důležitý princip Sdílej. S náročnými prožitými situacemi se svěřte.  Na workshopu se naučíte, jak a komu se nejen svěřit, ale jak být i lepším posluchačem v případě, že se vám někdo svěřuje.  Tato dovednost může sloužit jak v rámci prevence, tak v rámci mezigeneračního dialogu a v důsledku nakonec přispět k bezpečnosti nás všech.

 

A jaké konkrétní dovednosti účastnice a účastníci si z workshopu odnesli?

Úder hrotem dlaně, důraz na deeskalaci, schopnost zachovat chladnou hlavu, otočit se a nenechat se překvapit zezadu a v případě žádosti o pomoc požádat konkrétní osobu.

 

Máte zájem o uspořádání kurzu Sebeobrany pro všechny?  Kontaktujte nás a pomozte nám sdílet tento příspěvek.

Více informací na www.sebeobranaprovsechny.cz.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..