Štítek: senioři pohyb

Pohyb je pro seniory důležitý. Senioři pohyb potřebují. Právě teď! o.p.s. pro ně pravidelně pořádá pohybové aktivity a často kombinuje pohybové a mentální aktivity.

Mezi nejoblíbenější pohybové aktivity seniorů patří nordic walking, stolní tenis, zdravotní cvičení, molkky, petanque a mnoho dalších.