Rubrika: Právě teď! o.p.s.

Posláním Právě teď! o.p.s., tak jak jsme si vytyčili při založení naší neziskové organizace, je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a stárnutí. Tato problematika se týká každého z nás – PRÁVĚ TEĎ!