Další ocenění naší práce

Spoluzakladatelka Právě teď! o.p.s. Hana Čepová byla ministrem Jurečkou oceněna jako profesionál roku.

Předávání cen, těm, kteří přispívají ke zvyšování kvality života seniorů, proběhlo 9.12. 2022 v rámci zasedání Rady vlády pro seniory.

 

Ceny Rady vlády pro seniory

V rámci osmého ročníku Ceny Rady vlády pro seniory předal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ocenění osobnostem, které přispívají ke zvýšení kvality života seniorek a seniorů, případně přispěly k řešení problematiky stárnutí a stáří v České republice více viz ZDE.

Ocenění se předávalo ve čtyřech kategoriích. V kategorii osobnost – profesionál získala ocenění Hana Čepová, spoluzakladatelka
organizace Právě teď! o.p.s. Ta k ocenění uvádí „Jde o ocenění pro všechny aktivní seniory se kterými pracujeme a kteří si velmi dobře uvědomují, že jejich aktivita jim napomohá oddalovat období, kdy velmi pravděpodobně nebudou sami schopni zvládat některé každodenní činnosti. Jsem za ocenění naší práce ráda, ale spíš než já, by si to ocenění mnohem víc zasloužila kolegyně Iveta Luxová, která ve spolupráci se seniory naše programy plánuje a připravuje.“

V rámci převzetí ocenění na Radě vlády pro seniory Hana Čepová ve své děkovací řeči uvedla: „Vzhledem k demografickým křivkám, keré zde přítomní členové rady velmi dobře znají, je potřeba více podporovat primární péči (pozn. tu, které se věnujeme v Právě teď! o.p.s.), protože jde o nejlevnějši a zároveň nejúčinnější formu peče o seniory, která oddaluje potřebu následné péče, která je pro stát (tedy pro každého z nás) významně nákladnější.

Zároveň je třeba více otevírat témata a připravovat společnost na to, jak udržet osoby v dnešním důchodovém věku co nejdéle v pracovním procesu. Je třeba urychleně definovat vhodné a nevhodné pracovní pozice pro osoby 65+, je potřeba se zamyslet nad tím jak tyto osoby motivovat k tomu aby pracovali, jak motivovat zaměstnavatele k tomu, aby byli ochotni  tyto osoby zaměstnávat.  Nelze počítat s tím, že pracovní doba pro tyto osoby bude standardních 8 hodin, je třeba lépe připravit podmínky pro zkrácené úvazky. Těch témat je spousta a nám zbývá už jen 12 let k tomu, abychom tyto problémy a k nim potřebné osvětové kampaně začali co nejdříve připravovat. Už jen dvanáct let totiž  zbývá, než se generace tzv. Husákových dětí přiblíží důchodovému věku. Pokud včas nepřipravíme vhodné podmínky, připravme se v horizontu let následujících po roce 2035 na sociální a ekonomickou katastrofu.“

V rámci předávání cenění byli dále ocenění:

  • V kategorii osobnost – neprofesionál porota vybrala Vilemínu Svobodovou, zakladatelku Klubu pomoci bližnímu svému v Lounech, který vede. Klub pořádá vzdělávací odpoledne, ale také ozdravné pobyty, výlety a zájezdy (pozn. s tímto klubem jsme letos navázali úzkou spolupráci.
  • V kategorii kolektiv/projekt hodnotitelé vybrali projekt NÁHRADNÍ PRARODIČE – NÁHRADNÍ VNOUČATA, jehož realizátorem je spolek SPOJ DVA SVĚTY, který stojí za komunitním centrem v Českých Budějovicích
  • Zvláštní Cena předsedy Rady byla předána Heleně Vostrovské, zakladatelce první odlehčovací služby pro seniory v České republice. Svou kariéru věnovala rozvoji poskytování pomoci a sociálních služeb především pro seniory.

Celý text TZ k předávání ocení vydalo MPSV, ke stažení ZDE.

 

Další ocenění ocenění, které Právě teď! o.p.s. získalo v r. 2022

V lednu 2022 jsme získali druhé místo v ocenění Neziskovka roku, v kategorii Malá neziskovka více viz ZDE.

Čeho si ale ceníme mnohem více je, že můžeme používat označení PROVĚŘENÁ veřejně prospěšná organizace, které nám na začátku dubna 2022 udělila Rada pro hodnocení spolehlivosti na základě výsledků důkladného hodnocení nezávislými experty pro oblast řízení a financování neziskových organizací.

Značku spolehlivosti spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Značka je zárukou pro dárce, že její držitelé pracují jako důvěryhodné a stabilní organizace. Finanční prostředky jsou využívány hospodárně a efektivně v souladu s posláním organizace. Více k získání značky ZDE.


Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..