Jaký byl Pochod pro mozek 2024?

Pochodů pro mozek letos proběhlo po celé republice velké množství.

Jak se budete moci přesvědčit níže, jeden byl zajímavější než druhý.

Lokální akce Pochodu pro mozek 2024, který je součástí Národního týdne trénování paměti, se letos konaly na více než 120ti místech po celé ČR a 2 akce proběhly dokonce v zahraničí. Jedna na Slovensku v Košicích, druhá v litevském Vilniusu.

Do akce se kromě seniorských klubů zapojily třeba i knihovny, obce, firmy, lektoři Nordic Walkingu, ale třeba i dvě mateřské školky. Jedna v Lounech, kde se děti s místním klubem seniorů Pomoc bližnímu, z.s. vydaly na společnou vycházku. Druhá MŠ se přidala v jihomoravských Nemojanech více viz dále.

V rámci Pochodů pro mozek ale neprobíhaly pouze procházky, pochody a výlety. Mezi akce, které podporují činnost mozku patří např. i tanec či zpěv, které byly v rámci pochodů také mnohokrát realizovány, stejně jako lekce jógy, cvičení či bowling.

Pochody (s výjimkou hlavního, pražského) jsou řazeny obvykle podle termínu konání. Fotografie z jednotlivých míst, z pochodů, kde je pořadatelé poskytli, nám připomenou, jak krásnou máme zemi.


Pořadatatel pochodu děkuje i partnerům Pochodu pro mozek 2024, bez kterých by se akce nemohla konat.


Hlavní pochod v Praze

Tradičně největší akcí byl pražský pochod, který proběhl v pátek 15.3. ve Stromovce.

U budovy Planetária zahájil akci patron pořádající organizace, herec Daniel Šváb se spoluzakladatelkou Právě teď! o.p.s. Hanou Čepovou.

Na 250 účastníků a hostů přivítala i náměstkyně pražského Magistrátu, paní Alexandra Udženija, která nad akcí převzala záštitu.

Účastníci měli v pražské Stromovce na výběr ze tří různě dlouhých tras a celkově během odpoledne nachodili 640 km. Dále si mohli vyzkoušet žonglování, jógové dýchání, procvičit jemnou motoriku, zatančit batchatu, či si vyzkoušet švihlou chůzi.

Na poslední fotografii Hana Čepová a Iveta Luxová s druhou nejstarší účastnicí pražského pochodu, paní Evou, která v rámci pražského pochodu ušla velmi pohodově 2 km (nejstarší účastnice r. nar. 1930).

Všechny fotografie z pražského pochodu si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE, heslo: www.brozkova.cz

Pochodu se zúčastnilo několik zajímavých hostů.

Foto vlevo: H Čepová, spoluzakladatelka Právě teď!, Lubomír Brož, poslanec, Daniel Šváb, herec a patron Právě teď!, Jitka Kocurová, herečka a moderátorka.

Foto vpravo: Alexandra Udženija s kolegy při pochodu.


Pochody, které proběhly před Národním týdnem trénování paměti


Klub Seniorů Louny

V Lounech proběhly celkem 2 pochody, 7.3. a 14.3., prvního z nich (viz foto a video) se zúčastnili i děti z MŠ Šafaříkova.


Lektorka NW Renata Berková, Kutná Hora

Našeho Pochodu pro mozek dne 9. 3. 2024 se zúčastnilo 24 osob.

Šli jsme s holemi Nordic walking. Trasa byla dlouhá 12,5 km, vedla z Želivce do Hodkova a pak do Zbraslavic u Kutné Hory


Obec Roprachtice

V Roprachticích se u Obecního úřadu, naproti „filmovému“ kostelu (známý z filmu Zapomenuté světlo), v neděli 10.3. sešlo 24 účastníků, z toho 10 dětí.

Společně prošli trasu 2,5 km a poté v budově OU procvičili paměť.


Pondělí 11.3.2024


Městská knihovna Rokycany

Hezký den z Rokycan, děkujeme za super nápad, který nás inspiroval k naší Vycházce pro mozek.

Zúčastnilo se asi 50 procházejících, kteří navštívili 5 stanovišť po našem městě.  Vybrali jsme taková místa, ke kterým se vztahuje nějaké letošní výročí: např. pomník Jana Žižky , Smetanova ulice s pamětní deskou, devadesáté výročí otevření zdejšího koupaliště.

Výchozím bodem bylo okno naší knihovny, kde si pochodující mohli vyzvednout jednoduchou mapku s pokyny. Na každém stanovišti byl jeden paměťový úkol jak pro dospělé, tak i pro děti. Procházet se bylo možno celý týden od 11. do 17. března. Vycházka byla dlouhá 3,8 km a časová náročnost lehce přes hodinu.

Příští rok určitě zopakujeme a zdokonalíme.


Praha Petrovice

Slavnostní zahájení pochodu na přilehlém hřišti. Akce se zúčastnilo 35 lidí, trasa 8 km.

Hostivařský lesopark, keltské hradiště Šance, k hrázi Hostivařské přehrady až k odbočce k rekreačnímu zařízení Hostivař, část lidí se stavila v restauraci Na Šancích zhodnotit výlet. Pak zpět k poliklinice Petrovice.


Senioři ČR, Taneční soubor Slunečnice České Budějovice

Taneční soubor Slunečnice z Českých Budějovic se zúčastnil akce dne 11. 3. a 13. 3. 2024, při svých obvyklých tanečních trénincích v sálech Beseda a Jizerka.

V pondělí 11. 3. se zúčastnilo 18 členek, dohromady natancovaly 66,6 km (3,7 km na osobu, měřeno fitness hodinkami.)

Ve středu 13. 3. se zúčastnilo 16 členek, dohromady natancovaly 54,4 km (3,4 km na osobu, měřeno fitness hodinkami.)

Celkem jsme „našlapaly“ 121 km.


Středisko sociálních služeb Prahy 13 Lukáš

V pondělí, kdy jsem v rámci Pochodu pro mozek vytáhla klienty stacionáře Lukáš na Lukách z bezpečí místnosti a i s vozíkem absolvovali jednotlivě vizuální paměťové cvičení venku. Akce se jim líbila – účast pěti klientů. Fotografie jsem nestihla….


Senioři v Dolních Chabrech


Městská knihovna Nymburk

Po loňské procházce s úkoly v parku na Ostrově jsme letošní Pochod pro mozek pojali opět jako mezigenerační procházku s úkoly na trase. Nymburský špacír II si mohli účastníci projít v průběhu celého týdne, většinou po skupinkách s kamarády nebo celé rodiny. Na cestu jsme je vybavili špacírkou – kartičkou s mapou a osmisměrkou, ve které si odškrtávali slova související s trénováním paměti jako je cvičení, myšlení, koníček, tanec, čtení, meditace, přátelství, hry nebo spánek. Každá z jedenácti cedulí obsahovala teoretickou část vztahující se ke slovu z osmisměrky i praktickou část s jednoduchým úkolem ke splnění na místě. Mottem vyluštěným v osmisměrce byl citát Jana Wericha „Lidská paměť je taky BLUDIŠTĚ – moc věcí se tam ztratí.“

Vyplněnou špacírku nám ke slosování přineslo následně do knihovny téměř 200 účastníků, 10 z nich jsme odměnili sponzorskými poukázkami. Nejmladší účastník byl dvouletý, nejstaršímu bylo 93 let. Z nadšených reakcí účastníků můžeme usuzovat, že se akce vydařila, oslovila špacírníky napříč generacemi a spojila přátele společnou mozkocvičnou aktivitou.

Reakce účastníků:

„Dobrý den, děkujeme za špacírku, opět jsme i letos vyrazili v hojném počtu – se sestrou, s dětmi, s babičkou, takže výlet pro 3 generace.“


Úterý 12.3.2024


Spolek Třeboňští senioři

Spolek Třeboňští senioři  úspěšně  ukončil obě  plánované etapy Pochodu pro mozek. První etapa  byla plánována na úterý 12. března.  Počasí bylo velmi nepříznivé, přesto se našlo  12 statečných, kteří ušli  kolem přístaviště u Světa po světské hrázi, dále kolem Schwarzenberské hrobky ke kostelu Sv. Jiljí  a zpět  dohromady  72 km.

Druhá etapa, plánována na čtvrtek 14. března, byla delší – 9 km.  Tento den nám počasí velmi přálo a přišlo 41 účastníků pochodu.  Cílem naší cesty byl kamenný pomníček Jamboree, postavený  v  r. 1931 v oblasti přírodní památky Branské doubí, kde se v době největšího rozmachu setkávali skauti.  Šli jsme po hrázi Opatovického rybníka, kolem Mikrobiologického ústavu AV ČR, dále kolem rybníka Chodec lesní cestou ke skautskému pomníčku. Moc jsme si to všichni užili. Ten den jsme všichni dohromady  ušli 369 km.

V letošním Pochodu pro mozek jsme celkem  dali rekordních 441 km. A už si plánujeme další pochod pro mozek pro naše potěšení :-D.


Aktivity v Humpolci

Senioři cvičili, nachodili kilometry i tancovali ….

V Humpolci v týdnu od 11. 3. do 15. 3. se zapojilo celkem 137 občanů do celostátní akce v rámci týdne Trénování paměti a Pochodu pro mozek, kde celkem ušli 479 km.

V pondělí si v sokolovně TJ Jiskra zacvičilo na kondičním cvičení Evy Eremkové 33 seniorek.

V úterý za velmi deštivého počasí se na Horním náměstí sešlo 21 seniorů a 19 studentů na komentovanou procházku.

Středeční den patřil KČT odbor Humpolec, kde 9 turistů vyrazilo na plánovaný 10 km pochod.

Ve čtvrtek se sešlo 29 turistů spolku Turisté Humpolec, aby se společně vydali na naplánovaný 9 km pochod.

V pátek bylo tancování country tanců v Mikádu.

Týden se v Humpolci vydařil a 137 občanů udělalo pro své zdraví dobrý skutek v podobě pohybu, který je potřeba v každém věku.

Více o akcích v Humpolci ZDE


Kulturní centrum Kamenice

Akci jsme zahájili Kavárničkou bezpečí s lekcí tréninku paměti

Do kavárničky dorazilo 31 lidí – super atmosféra, zábava, všechny to moc bavilo. Tímto posíláme velké poděkování paní lektorce Ivetě Luxové – byla úžasná a máme jen pozitivní reakce.

Šlo nás více jak dvacet a maximálně jsme si to užili. Krásnou procházkou jsme obešli střed Kamenice a cestou jsme účastníkům říkali informace, které si museli zapamatovat a po návratu je vyplnit do pracovních listů. Nejen jestli si je pamatují, ale aby je také zapsali ve správném pořadí.

Prostě se to vydařilo a my jsme tomu moc rádi. Pochod pro mozek určitě za rok uděláme znovu.


Klub seniorů Háje ve Slezsku

Klub seniorů Háje ve Slezsku uspořádal svůj pochod pro mozek 12. 3. 2024. Přestože pršelo a byla vcelku zima, sešlo se nás celkem 19 a v blátivém terénu jsme ušli plánových 4,5 km.


Městská knihovna v Praze, pobočka Petřiny

V rámci této akce jsme zorganizovali vycházku do obory Hvězda. Zúčastnilo se 9 lidí a jeden pes. Někteří z účastníků průběžně navštěvují lekce Trénování paměti pro seniory, ale zúčastnili se také další zájemci.

Společně jsme se vydali na trasu dlouhou cca 3 km, která trvala asi 2 hodiny. V průběhu jsme hráli verbální hry, které vyplývaly z dobrého pozorování okolí, dále také hry s využitím asociace a dedukce.

Atmosféra byla velmi přátelská a inspirativní.


Dámský klub Čerčany

V úterý, ač to na fotce nevypadá, hodně pršelo, tak jsme se nakonec bohužel sešly jen 4.

Ušly jsme i tak 3 km.

Promokly jsme, trochu nastydly, ale i tak se těšíme na příští ročník! ;o)


Městská knihovna Chodov

Vyšli jsme od knihovny a došli až na místní zatopený lom Bílá voda. Celkem to bylo 7 kilometrů.

Historicky první pochod pro mozek u nás v Chodově u Karlových Varů dopadl skvěle. Vyrazili jsme v úterý 12. 3. ve 13.00 hodin. 

Vyšlo nám počasí a procházka byla nejen zdravotní, ale také informativní. Účastníci byli spokojení a těší na další podobnou akci. 

Dorazilo nám 16 seniorů a 2 maminky a 3 děti. Skupina se postupně rozšiřovala i řídla. 

Cestou na Bílou vodu jsme měli dvě zastávky, kdy jsem účastníků vysvětlovala, jak funguje lidský mozek a zahrnula je zajímavostmi z této oblasti. 

 


Středa 13.5.2024


FNO Fakultní nemocnice Ostrava

Zdravíme z Ostravy, 

dne 13. 3 2024 jsme uskutečnili Pochod pro mozek 2024 (2. ročník)…nejen pro seniory. Měli jsme 25 účastníků, se kterými jsme se vydali od lékařské knihovny FNO do nedaleké restaurace Myslivna (cca 3km), kde na všechny čekalo malé osvěžení a odpoledne plné kvízů a hádanek. Mimo nohy a tělo jsme si protáhli i mozek:) 

Po několika dnech deště, nám vysvitlo sluníčko a odpoledne jsme strávili s krásným předjarním počasím a milé společnosti dam a jednoho muže. Část účastníků tvořily dámy ze skupin Kognitivního tréninku pro seniory (bývalé zaměstnance FNO), se kterými se jednou měsíčně scházíme k procvičování paměti. 

Již se těšíme na další ročník…


Senjoru Pasaulis, Vilnius, Litva

Na vycházku vonící jarem a borovicemi vyrazilo 22 účastnic a účastníků. Úřadu veřejného zdraví ve Vilniusu, který provozuje preventivní program pro seniory „Sociální recept“, lektoři veselé hry Discgolf a herní nadšenci z univerzity třetího století Medarda Čobotse.

Všem se líbila myšlenka procházet se po stezkách parku, plnit úkoly na trénování paměti, soustředit se na pohyb očí, počítat kroky v aplikaci Walk15, koordiovat pohyby při hřes Discgolf. Snažili jsme se z hluboka dýchat a užívat si jarní den. Více ZDE (stránka i s videem, ale v litevštině).


Klub Remedium, Praha

Naší procházky kolem Emauzského kláštera 13.3. se zúčastnilo 36 seniorů, počasí nám přálo a atmosféra byla báječná, přikládám fotky.


Junák – český skaut, středisko Šternberk, z. s.

Pochod pro mozek ve Šternberku:

– trasa dlouhá 2 km – po cestě úkoly na poznávání ptáků, kimovu hru, doplňování obrázků do textu, šifry, kognitivní testy

– v cíli – zpěv, kytara, opékání špekáčků, poznávání zvířat podle trusu a stop, přišívání knoflíku

– celkem se zúčastnilo akce 33 dospělých + 6 dětí

– za nás velká spokojenost, akce se nám líbila a příští rok do ní půjdeme určitě znovu


Komunitní centrum Louka, Praha

POCHOD PRO MOZEK s Komunitním centrem Louka… aneb splněno provětrání těla i ducha!

Slunečný den, krásná příroda a cestou jsme objevovali a luštili zajímavosti z dané lokality… a samozřejmě jsme se museli i zmínit o důležité osobě – biskupovi a knížeti Leopoldovi L. Thun-Hohensteinovi, který je úzce s Cibulkou spjat.


EZÚS Via Carpatia s r.o., Košice, Slovensko

V Košiciach, v Čermeľskom údolí pri parkovisku na Alpinke oproti konečnej zastávke Detskej železnice sa začína jeden z mála turistických náučných chodníkov. Zriadili ho Mestské lesy Košice, je nenáročný a ako miesto na príjemnú prechádzku poslúži dobre deťom, aj dospelým. Na Chodníku zvedavých myšiek nájdete 10 informačných tabúľ, ktoré sú dobre zvládnuté textovo i graficky tak, aby dokázali priblížiť život v prírode zrozumiteľnou formou.

Návštevníka informuje napríklad o kolobehu vody v prírode a význame tejto životodarnej tekutiny pre rastliny, zvieratá i človeka. Tiež o význame ticha, resp. zlého vplyvu hluku a liečivosti pobytu v prírode. Ďalšie z tabúľ sú venované životu stromov z hľadiska tvorby kyslíka, ale tiež ich potreby pre živočíchy a človeka. Rovnako tu návštevník nájde informácie o svete rastlín, stromových húb, života, ktorý je viazaný na miestny potok, zvláštnostiach ihličnanov, živočíchov hôr od statných diviakov až po malých plchov a podobne.

Naši 20 seniori z Centra aktívneho starnutia prešli 13.marca v rámci „Pochodu pro mozek“  4 km a na záver mali 10 jednoduchých otázok týkajúcich sa informácií, ktoré sa dozvedeli počas prechádzky.


Dia Klub Kladno

Ve středu 13.března vyrazili členové Dia Kladno i další účastníci, v rámci „Týdne pro mozek“ na jarní „pochod pro mozek“. Sraz byl u kladenského Sletiště. Počasí přálo, tak nálada byly skvělá. Prošli jsme Sletištěm, kde u venkovní tělocvičny jsme si udělali dokumentační foto. Po skončení akce si zde ještě někteří šli protáhnout tělo.  

V příměstském lese jsme provedli malý kvíz, týkající se jehličnanů a také  řemesla smolařů v historii i získávání přírodní pryskyřice  ještě v nedávné minulosti. Šli jsme kolem jedné z posledních lokalit, kde rostou ještě stromy, ze kterých Němci od r.1942 získávali pryskyřici pro válečné potřeby.  Je obdivuhodné, že stromy přežily.


SPCCH kardio PŘEROV

Ve středu 13.3.2024 – stezka mandloňovým sadem, nachodily jsme cca 9,5 km.
Ve čtvrtek 14 .3. 2024 – jóga
V pátek 15.3.2024 – vycházka park Michalov – cvičení na strojích, potom pěšky přes les Žebračka a zakončení na Laguně (rekreační část).
V sobotu 16.3.2024 z akce Chodíme pro mozek a radost. Tentokrát jsme se vydaly na Veselíčko a potěšily se velikonoční dekorací


Spolek seniorů Lišovska

Cílem pochodu byl Domov Libníč (návštěva terapeutických dílen a kavárničky, kde obsluhují klienti Domova Libníč).

Trasa vedla po silnici a cestou lesem kolem bývalých lázní. Ušli jsme cca. 10 km.


Klub seniorů SENIOREK Vrané nad Vltavou

Naše trasa vedla od naší klubovny k Jižnímu pólu Prahy.V pěti jsme se vydaly přes naší vesnici –  Sokolovna, Obecní úřad, pošta, ZUŠ, bývalá papírna, kde jsme se zastavily u pamětní desky rodiny Haasů, dále kolem přívozu přes řeku Vltavu, cyklostezkou k Jižnímu pólu Prahy.

Trasa není dlouhá, ale mi my jsme si výlet užily a zakončily v Hostinci U kaštanu


Klub seniorů Řepiště

Využili jsme možnost účasti na celostátní akci „Pochod pro mozek“. Vyzvali jsme naše členky a členy, aby ve prospěch svého zdraví ve středu 13. března 2024 opustili své oblíbené místo na gauči a dostavili se do Restaurace Bowling Rakovec (z centra obce asi 4 km) za účelem aktivního pohybu završeného hrou bowlingu. Dostavilo se 45 účastníků, z nichž 28 se zapojilo do bowlingového turnaje


Fokus Vysočina & Nemocnice Pelhřimov

Zakončení společného pochodu bylo v pelhřimovském komunitním Obchůdku SPOLU, kde účastníci pochodu mimo jiné ochutnali výborné perníčky ve tvaru mozku, které pro ně připravili klienti Domova Jeřabina.

Více viz ZDE.


Čtvrtek 14.3.2024


KČT Štětí

Výlet na trase z České Kamenice přes Zámecký vrch do Kamenického Šenova a pak dále na Panskou skálu. Celá trasa je součástí národní trasy Via Czechia. 

Z našeho klubu se pochodu zúčastnilo 20 členů, cestou jsme potkávali další turisty, kteří šli sami stejnou trasu, nejvíce jich pak bylo na Panské skále.

Počasí se vydařilo, nálada byla výborná. 


Univerzita 3 věku v Žatci

Pochod pro mozek proběhl v rámci Univerzity 3 věku.

Kurz zdravotně- pohybový v uzavřené skupině. Během trasy jsme si zacvičily na posilovacích strojích a účastnice vyřešily také vědomostní kvíz na téma Nordic Walking.


Filiánek, z.s., Brno

Akce pro brněnské seniory. Sešlo se nás celkem 46 na Zelném trhu, kde jsme si pověděli o důležitosti pohybu pro naši paměť. Senioři obdrželi mapky Brna s vyznačenými 10 brněnskými kostely a doprovodný text se zadanými otázkami i domácími úkoly.

Na závěr účastníci dostali malé drobné dárečky.  Jsme rádi, že se akce setkala s velkým úspěchem – ze strany jejich účastníků zazněla prosba o další opakování.


Komunitní centrum Konírna, Praha

Ušli jsme cca 7km, protože se skupina chtěla jít podívat na výhled z Dívčích hradů, který v původním plánu trasy nebyl. Koně Převalského se na delegaci z Konírny přišli podívat až k plotu – to některé účastníky příjemně překvapilo, protože se u ohrady byli podívat již několikrát dříve a koně buď neviděli vůbec nebo hodně z dálky. Moc příjemně strávené odpoledne.


Klub kolodějských seniorů z.s., Praha

Ve čtvrtek 14. března v 9.00 dopoledne se sešlo 25 členů KKS na novém mostku přes Rokytku. Po povinném vyfocení celé skupiny jsme vyrazili Prostřední cestou. Na konci u letiště  jsme zamířili směr Běchovice, kam došli všichni společně. 

Zde se ale rozdělili účastníci pochodu  do skupinek podle výkonnosti.

Více o pochodu ZDE.


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Klubu seniorů DPS Gajdošova

Uspořádali jsme proto akci: „Pochod pro mozek“, který začínal a končil v klubu seniorů při DPS Gajdošova 39. Trasa pochodu vedla přes zahradu DPS Gajdošova do přilehlého parku. Po cestě si senioři mohli vyzkoušet řadu sportů, jako ruské kuželky, petánque či discgolf.

K potrápení paměti byly určeny disciplíny jako doplňování přísloví, Morseova abeceda nebo sčítání čísel na vržených kostkách. Na závěr stezky jsme procvičily i naše hmatové smysly.

O akci natočila skvělou reportáž místní TV, ke zhlédnutí je reportáž ZDE.


Městský klub seniorů Havířov


Klub seniorů Svitavy, z.s.

Svitavští senioři se také zapojili do Pochodu pro mozek. Pochodu – 8 km procházky se zúčastnilo 37 seniorů a 2 děti (vnoučata jedné seniorky). Všichni obdrželi účastnický list.

Naši senioři se do této celorepublikové akce zapojili poprvé, všem se akce líbila a těší se už na příští ročník.


MŠ Nemojany

V našem pochodu MŠ bylo 20 dětí a 4 učitelé.

Šli jsme 3 hodiny, ušli 5,5 km, měli 5 zastávek s úkoly na procvičení hlaviček.

Děkujeme za inspiraci a zdravíme.


Klub seniorů Most

Dnes jsme se prošli, abychom potrénovali mozek. 

 Všichni přihlášení účastníci (33) se sešli na domluveném místě.

Vyrazili jsme několika směry kolem Benediktu v Mostě. Naše skupinka 14 lidí obešla dlouhou i krátkou trasu a po asi 6,5 km chůze jsme se sešli v restauraci ve Vtelně. 


Eva Kubánková a Lenka Gemperlová, Spolek Hájovna, Praha

K Pochodu pro mozek v rámci NTTP jsme se 14. dubna připojili už podruhé a letos se nás sešlo celkem 16. 

V romantickém prostředí lesoparku Cibulka jsme ušli trasu cca 4 km a na závěr se občerstvili a poseděli v Hájovně.

Těšíme se na další ročník. 


Městská knihovna Lysá nad Labem

Pochod jsme si ve celkovém počtu 9 krásně užili. Šli jsme z Lysé nad Labem do Litole – ne po silnici, ale „polňačkou“ (asi 5 km) k Benešově vile od architekta Králíčka, která je právě v rekonstrukci. Měli jsme domluvenou komentovanou prohlídku o historii, ale i budoucnosti vily. Pak jsme došli ke kapličce, kterou jsme si mohli prohlédnout i zevnitř. Během pochodu jsme si vyprávěli o historii obce Litol, o lidech, kteří se zasloužili o rozkvět obce. Bylo to prima, počasí nám přálo, krásně jsme se prošli a mozky provětrali.


Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace

Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí uspořádal ve čtvrtek 14.3. první ročník akce „Pochod pro mozek“. Na 27 seniorů absolvovalo trasu vedoucí Zámeckým parkem Strkov.

Na celkem deseti zastávkách účastníci plnili rozmanité úkoly zaměřené na pohybové aktivity a na trénink paměti. Procvičili si jemnou motoriku prstů, seznámili se s mnemotechnikou Loci, vyzkoušeli hru Bollo ball, zahráli si řadu paměťových her.

Odpoledne, jež se neslo v duchu výborné nálady, jsme zakončili společným opékáním buřtů.


Pátek 15.3.2024


Městská knihovna Hodonín

Pochodu pro mozek se v Hodoníně zúčastnilo 15 účastníků. Délka pochodu cca 3,5 km.

Pochod se líbil, tak se zapojíme i příští rok.


Jihočeská univerzita České Budějovice

Pro účastníky byla připravena trasa dlouhá 2,3 km v budějovické Stromovce, na které bylo 8 stanovišť s hádankami.

Pochodu se zúčastnilo 22 studentů, akademiků i lidí ze široké veřejnosti. Akce se moc povedla a velmi pravděpodobně ji uskutečníme i další roky


SSS Praha 9

Připojili jsme se k celorepublikové akci Pochod pro mozek 2024, která připomíná jak je pro dobrou fyzickou i psychickou kondici důležitý pohyb. Je také moc fajn nechodit sám, raději s partou kamarádů.

Na pochod krásnou Divokou Šárkou vyrazilo 34 seniorů, trasa dlouhá 8,5 km.

Celý příspěvek na Facebooku ZDE.

Mnozí byli v Šárce po mnoha letech a byli překvapení jak je tam krásně. Bylo veselo, povídalo se smálo…

Mockrát děkujeme za výzvu a těšíme se na další ročník


Senior klub při Městské knihovně Most

Místo konání – Jezero Most 15.3.

Sešlo se nás 23 členů a přátel Senior klubu při Městské knihovně Most


Myslback z.s., Ostrava

Myslím, že akce byla velmi úspěšná, počasí krásně vyšlo a pochodu se zúčastnilo 21 lidí.

Trasa byla dlouhá cca 3 km. S účastí příští rok určitě počítáme 🙂


Michaela Nešporová, Lektorka seniorských aktivit Brno

Zdravím z Brna a posílám fotku s účastníky. Počet 18. 

Měli jsme krásné počasí, bylo to fajn. Ihned se ptali, kdy zase vyrazíme :))))


Šmidingerova knihovna Strakonice

Ve Strakonicích se sešlo 15 účastníků našeho pochodu. Od sídla knihovny na Strakonickém hradu jsme vyrazili na 6 km procházku po březích řeky Volyňky. Za krásného jarního počasí jsme procvičili pozornost, krátkodobou paměť i dlouhodobou paměť, potrápili fantazii skládáním básničky a aktivizovali sluch a čich.  Nakonec jsme si ještě zacvičili na venkovní posilovně.

Bylo to moc příjemné odpoledne, dle ohlasů myslím, že se účastníkům líbilo. Fotky bohužel nemám, rozbil se mi foťák na mobilu a nikdo jiný nefotil, tak snad příště. JK.


Aktivní senioři Bruntálu, z.s.

Spolek Aktivní senioři Bruntálu pochodem přes Uhlířský vrch se dvěma naučnými zastávkami donutil v pátek 15.3.2024 náš mozek správně fungovat nejen v restauračním zařízení, ale dokonce i po celý rok 2024.

Více ZDE.


Jana Břízová- bříza Harmonie, Holedeč

Pochodu s walkerkami z mé Nordic Walking skupinky se zůčastnilo 10 žen.

Ušlá vzdálenost 6 km+ vědomostní kvíz


Knihovna Eduarda Petišky, Brandýs nad Labem

Vyráželi jsme v pátek 15. března 2024 ve 13.00 z Dřevčic a po 5 km jsme došli do cíle – moštárny v Brandýse nad Labem. Čekala nás komentovaná prohlídka moštárny a malé občerstvení. Z Dřevčic startovalo 26 účastníků, cestou se připojili 3 „pochodující“ a nakonec nás v Brandýse bylo 29.

Cestou jsme měli 5 „trénovacích paměťových“ zastávek. Na každé zastávce jsme získali 1 indicii. Indicie (TLAK, PRAVIDLA, VITAMÍNY, OVOCE a IRWING) měly nakonec navést účastníky k cíli pochodu – moštárně. Za účast byla předána pamětní placka – brož. Počasí super – slunečno a krásně teplo !!


SPCCH v ČR, z.s., Základní organizace Havířov KARDIO

Pro všechny jsem připravila obálky s úkoly na procvičení paměti. Vysvětlila jsem princip jejich zpracovávání. Mezi zúčastněnými byly i účastnice kurzu „Trénování paměti“.

Pak si všichni převzali hole na nordic walking a přešli ven. Procházka cca 2 km byla obohacena o cvičení, navazující hádanky a otázky a trvala 1 hodinu


Jiří Pluhař, Domašov u Šternberka

Náš pochod byl krátký, pomalý a uzpůsoben tak, aby naše seniorky byly v pohodě a v dobré náladě.

Dopolední a odpolední pochod byl z důvodu jejich časových možností.

A jsem rád (i když nás bylo málo), že jsem celý den mohl věnovat právě jim.


Obecní knihovna v Nesovicích 

V pátek 17. března se sešlo 21 účastníků před Obecní knihovnou v Nesovicích a společně jsme se vydali k rybníku v Letošově.

Cestou jsme měli dvě zastávky spojené s trénováním paměti. Počasí nám přálo, panovala pohodová nálada a vycházku dlouhou 4 km jsme ukončili v cukrárně U kapličky.  Více viz ZDE a fotografie ZDE.


Městská knihovna Mělník

 Šli jsme na zdymadla Hořín, kde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku. Byl to parádní den, setkali se spolu různí lidé, kteří se často znali „jen od vidění“, povídali si a vše bylo v zenu.

U nás se akce opravdu vydařila.


FOKUS Vysočina z.ú., Chotěboř

Společně s klienty DS zúčastnili osvětové akce Pochod pro mozek. V rámci Národního týdne trénování paměti jsme si naplánovali vlastní trasu tak, abychom ji společně zvládli. Sešli jsme se s klienty DS u stacionáře a vyrazili směrem k Břevnické nádrži. Počasí nám přálo a cestou jsme udělali několik zastávek pro trénování paměti. Připomněli jsme si, jak je pohyb důležitý pro správné fungování mozku. Některé úkoly si připravili sami klienti a jiné pracovnice. Na každé zastávce jsme si trochu odpočinuli a pokračovali k cíli. Ten byl na chatě jedné z pracovnic a čekaly nás tam grilované buřty, na které jsme se všichni těšili.

Akce se nám vydařila a těšíme se na další ročník.

Reakce klientky: „15.3.2024 jsme vyšli na Pochod pro mozek na přehradu ke Zdence na zahrádku, kde jsme si opekli buřty. Cestou jsme plnili úkoly (schovávání + hádání předmětů, důležitá telefonní čísla, otázky o Chotěboři, který pták letí nejvýše, co jsme viděli cestou). Pochod na přehradu se nám líbil a chceme si ho ještě někdy zopakovat. U Zdenky se nám líbilo, má pěknou zahrádku i se o nás dobře postarala, buřty nám chutnaly. Do Chotěboře jsme došli v pořádku.“ (S.Č.)


Domově seniorů Mistra Křišťana & Městský úřad Prachatice

Náš pochod měl „start“ v Domově seniorů Mistra Křišťana, kam se dostavili samotní senioři (valná část na vozíku), senioři z města, osoby s handicapy, dobrovolníci z Městského úřadu Prachatice, zaměstnanci společnosti KreBul, ZO SPCCH, ale také mladí skauti z místního střediska. Pochod samotný znamenal především pro seniory z Domova seniorů Mistra Křišťana opuštění areálu a podívání se do míst, která by sami nezvládli. Jak řekl Zdeněk Krejsa: „Doprovázel jsem paní Záveskou, která si přála vidět na kostel ze Skalky. Vyjeli jsme tam společně a pak dlouze na slunci rozjímali. Krásná chvíle pro nás oba.“ Zdena Bíla z městského úřadu: „Přihlásila jsem se jako dobrovolník a vůbec mi nevadilo, že akce se konala v pátek odpoledne. Vzala jsem sebou na akci kamarádku a společně jsme vyrazily ještě s třemi seniorkami na procházku „pochod“.

Užily jsme si vzájemné přítomnosti. Síly nám stačily, a ještě jsme se všichni pobavili v jídelně při společných hrách, testech, které na nás čekaly“.

Testy, hry, puzzle, pexeso, ale i přítomnost psa „skautského psa“, udělaly všem velkou radost. Skauti po skončení si ještě popovídali s organizátory, ale také se zástupci Dobrovolnického centra Prachatice, Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj a se zástupcem Osobní asistence Prachatice Jiřím Gabrielem Kalimou a Marií Bednářovou, vozíčkářkou. 

Akce se vydařila. Nepočítaly se metry, ani kilometry, počítala se jen dobrá nálada a čas všech, kteří se zapojili.


Sobota 16.3.2024


RSKK a OS Rokršti z.s. Cheb

V Chebu se uskutečnili Pochod pro mozek, který byla velmi úspěšný.

Pochodu se zúčastnilo celkem 55 seniorů z Chebu a okolí. Po cestě bylo 5 úkolů ,které úspěšně s úsměvem zvládli.

Na konci pro ně bylo připraveno opékání buřtů a u teplého nápoje si přátelsky popovídali. Více ZDE.


Okrouhláci z.s., Okrouhlá u Nového Boru

Chtěla bych vám všem poděkovat za vaši aktivitu, která mě podnítila a vyhlásila jsem za podpory Honzíka v naší obci Pochod pro mozek. Slibované účasti bylo mnoho, nakonec se nás sešlo „jen“ dvanáct, ale díky bohu za to. Naopak jsem vděčná, že lidičky přišli a spolu jsme prožili krásný, byť často deštivý den.

Spoustu jsme toho poznali, provětrali jsme plíce, mozek, protáhli všechny končetiny, srdíčko se napumpovalo čerstvou krví. A hlavně jsme společně sdíleli, smáli se, vyprávěli si. V době mobilních telefonů a sociálních sítí je takovýto počin prostě nádherná věc. A přitom to nic nestojí, „jen“ chuť zapojit se do vaší aktivity, sebrat se a jít…


Velmi vám za to děkuji a jsem vděčná, že se nás nakonec celých dvanáct sešlo a užili jsme si to.

Velý článek s fotografieme z pochodu najdete ZDE.


ROSKA Česká Lípa

Na fotografii je třináct účastníků Pochodu pro paměť v Novém Boru. Ušlo se celkem osm km, okruh byl  po nové cyklostezce, která vede hlavně lesem do Radvance  a okolo rybníka ve Sloupu v Čechách.

Počasí sice moc nepřálo, ale tradice pochodu byla založena, pochodníci byli spokojeni a budeme se těšit na příští rok. 


Adéla Šípová, senátorka

Pochod pro mozek.🚶🌳

Protože pohyb je úžasný a velmi důležitý – pro dobrou náladu a mimo jiné i pro aktivní stárnutí. Pokud se navíc snoubí výborná společnost, krásná příroda a slunečné počasí, je to zážitek.

Děkuji všem za účast a kdo nemohl přijít, vřele doporučuji to napravit kdekoli jinde.

Příspěvek na Facebooku najdete ZDE a video (reels) ZDE.


SOUŽITÍ 2005, o.p.s., Mikulovice

19 účastníků ušlo v sobotu 16.3.2024 za pěkného počasí a s dobrou náladou 180,5 km. Hned po příchodu do cíle začalo pršet 😊tak to hezky vyšlo.

Těšíme se na další ročník


Klub seniorů Ďáblice, Praha

Bylo to úžasné odpoledne, nasmáli jsme se a jen škoda, že někteří to kvůli dešti vzdali, na začátku nás bylo víc.

Hráli jsme hru Na obra a palečka a stojí za zařazení do pohybového programu. Ušli jsme cca 3 km.

Více fotografií ZDE.


Komunitní bydlení pro seniory Brázdimský statek

Pochodu se zúčastnilo 30 turistů a turistek a celkem jsme ušli asi 132 km.

Po příchodu do našeho komunitního bydlení jsme opékali buřty a hráli Mölkky pod vedením mistra Evropy Radka K.

Bylo to fajn!


Městská knihovna Tišnov

Náš Pochod pro mozek oslovil 23 účastníků + 3 pejsky. Trasa byla dlouhá 5,5 km a potrénovali jsme nejen tělo, ale i mozek.

Tvořili jsme slova z písmen „HORA KVĚTNICE“, luštili přesmyčky drahých kamenů s vazbou na území Květnice, řešili rébusy zvířat.

Vzhledem k tomu, že následující týden po „Pochodu“ jsme v knihovně vyhlásili „Týden poezie“, tak jsme se s účastníky pochodu pomocí mnemotechniky naučili také Skácelovy sbírky básní.


Klub seniorů Sehradice

Pochod se vydařil,zúčastnilo se 8 členů klubu. Trasa ze Sehradic do Luhačovic měřila asi 10 km.


Lucie Dezortová, trenérka paměti, Brno Žebětín

Účast 18 lidí, nejmladší účastník 3 roky a nejstarší účastnice 80 let.

Krásně nám vyšlo počasí i když to chvíli vypadalo na déšť.

Trasa byla kolem 4 km a stihli jsme dvě paměťové aktivity.

Těšíme se na příští rok.


Neděle 17.3.2024


Jan Novotný chůze s holemi v přírodě – Astmatici, Plzeň

Pochodu se zůčastnilo 8 osob.

Fotogalerie ke shlédnutí a stažení ZDE.

 


Knihovna Jana Drdy, Příbram

Pochod pro mozek byl báječný. Sešlo se krásné počasí i příjemní lidé. Napočítali jsme 45 účastníků.

Pochod jsme pojali jako nedělní odpolední vycházku s vlastivědnými prvky. Nechyběly početní hádanky a křížovka. Luštili jsme a občerstvovali se na závěr v restauraci. K naší radosti zde lidé poseděli i po rozdání cen. Rádi se připojíme i příští rok.


Pečovatelská služba města Dvůr Králové + městská knihovna Slavoj

Našeho pochodu pro mozek se zúčastnilo cca 50 lidí. Na startu účastníci obdrželi startovací kartičku s tajenkou, kterou v průběhu pochodu vyplňovali.

Na každém z 10 stanovišť dostali písmeno do tajenky, která je zavedla do budovy domu s pečovatelskou službou.


Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Celkový počet účastníků byl 51, což bylo vzhledem k silnému větru nečekaná účast a byli jsme za to rádi.

Účastníci byli skvělí. Na začátku pochodu všichni dostali skripta a tužku a na jednotlivých stanovištích jsme se vždy počkali a společně odpovídali na připravené otázky.

Kvízy a úkoly jsme měli nachystané i pro děti, takže se opravdu bavili malí i velcí. Více viz Facebook ZDE.

Akce měla hezký ohlas a my děkujeme za inspiraci něco takového uspořádat. Určitě se rádi zapojíme i příští rok.


Paměťář, Ratíškovice

Dobrý den, tak pochod máme za sebou, pěkné počasí, účast 13 lidí 🙂

Cesta lesem, jen nás překvapil jeden úsek, který jsme museli téměř přebrodit, aspoň to bylo něco, na co nezapomeneme 🙂

Po cestě jsme hráli slovní hry 🙂


Jana a Arnošt Říhovi & přátelé, Praha

Na místě srazu u metra Jinonice se nás dne 17.3. sešlo 10. Vyrazili jsme přes staré Butovice  k výběhu koně Převalského nad Prokopským údolím. Koně jsme bohužel neviděli, protože výběh je rozlehlý a koně byli jinde než my.

Když nebyli koně, tak bylo trénování paměti. Dělali jsme různé prostocviky při kterých jsme se nasmáli ale i zahřáli, protože pěkně foukalo. Potom jsme pokračovali přes Dívčí hrady do Hlubočep.

Cestou byly nádherné panoramatické výhledy na celou Prahu i s Vltavou. Ty výhledy opravdu stály za to, pochod se podařil. Trasa byla dlouhá 8 km. 


Petr Marek, NW Bruntál

Dnes jsme vykročili s hůlkami –Pochod pro mozek 2024

A příroda , ta ,,moudrá příroda“ nám uchystala nádherný den na nádherných místech na kterých se nachází Město Bruntál – město mezi horami a vodou .

Péče o mozek procházkou přírodou je nadevše.

Více foto na Facebooku ZDE.


Pochody, které proběhly po Národním týdnu trénování paměti


Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově

V pondělí 18. 3. namísto tradičního setkání Kurzu trénování paměti, které pořádá Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, jsme se sešli u Muzea a galerie v Prostějově na domluvenou komentovanou prohlídku městem po domovních znameních.

S dvanácti seniory jsme se na hodinové procházce dozvěděli mnoho nového a těšíme se na další ročník.


Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Zlaté Hory

Protože bydlíme na severu republiky, kvůli zimě a nepříznivému počasí jsme posunuli chození o týden.

A udělali jsme dobře, protože nás v tomto týdnu provázelo hezké slunečné počasí. Začali jsme 18. 3 a ukončili chození 22. 3. 2024. Každý den přišlo 14 – 15 lidí. Denně jsme ušli 6-7 km. Účastnilo se 21 osob a ušlo se hezkých 468 km. 

Někdo chodil každý den a jiný jak mu vyšel čas. Těm, kterým nohy už tolik neslouží jeli na kole. Nejstarším účastnicím bylo 86 a 84 let. Na závěr jsme po procházce společně poseděli.

Akce se moc líbila. 


#PochodProMozek2024Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..